Amaçlar ve İlkeler

a-) Amaçlar

  1. Öztürker Mermer’ in varlık nedeni, çalışanları ile birlikte üretken ve huzurlu bir iş ortamı yaratmak; sunduğu ürün, hizmet ve istihdam olanaklarıyla topluma ekonomik ve sosyal fayda sağlamaktır.

  2. Öztürker Mermer’ in temel amacı; verimli, paylaşımcı ve yenilikçi bir işletmecilik anlayışı ile topluma kalıcı katkılarda bulunmaktır.

b-) İlkeler

Firmamızın faaliyetlerinde gözettiği temel ilke, ticaret ve işbirliği yaptığı herkes için güvenilir bir şirket olmaktır. Firmamız, bütün iş ve işlemlerinde şu ilkelere de uyar;

Paydaşlık İlkesi

Şirket, doğal ve sosyal çevresine saygılıdır. Çalışanlarını, müşterilerini ve işbirliği yaptığı herkesi paydaşı olarak görür, paydaşlarının haklarını korumayı asli görevi sayar.

Kalite İlkesi

Firmamız her alanda, en üst düzeyde kaliteye ulaşmayı hedefler.

Bu amaçla nitelikli insan kaynaklarına ulaşmak, çalışanlarını uygun bilgi, beceri ve etik değerlerle donatmak bakımından gerekli bütün faaliyetleri planlar ve uygular.

Verimlilik İlkesi

Firmamız kaynaklarının korunup geliştirilmesi ve kaynak kullanımında verimliliğin en yüksek düzeyde tutulması esastır. Şirket, kaynak israfını doğaya ve temel insani değerlere saygısızlık olarak kabul eder.

Toplumsal Fayda ve Sosyal Sorumluluk İlkesi

Firmamız, bütün işlerinde topluma fayda sağlama amacını esas alır. Yöresine ve çalışanlarına doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunmayı sosyal sorumluluğunun öncelikli hedeflerinden biri olarak görür.

Arge (Araştırma ve Geliştirme) İlkesi

Firmamız temel amaç ve ilkelerine uygun yeni çalışma şekilleri, üretim yöntemleri ve örgütlenme biçimleri araştırır; yeni ihtiyaçlara göre sürekli olarak kendini geliştirmeye dönüştürmeye gayret eder.


Bandırma Mermer ;

Mermer Çeşitleri, Granit, Traverten, Çimstone ve Quartz Ürünleri Hakkında Üretim, Tanıtım ve Satış Alanlarında Faaliyet Göstermektedir. Bu sitede yayınlanan görüntü, yazı içeren bilgi ve belge, ticari marka ve her tür fikri mülkiyet hakkı , Harun Elbüken ve Öztürker Mermer ile ilgili markalara aittir. Yalnızca sahipleri tarafından ve sahiplerinin izni ile kullanılmaktadır ve telif hakları kapsamındadır. Her türlü hakkı saklıdır, telif hakkı kapsamında kullanılan telif hakkı uyarısıdır..